J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws
Zastupování před Ústavním soudem ČR Tisk E-mail

1) zastupování senátorů Senátu ČR ve věci zrušení zákonů :

- zrušení některých ustanovení volebního zákona – č. 64/2001 Sb.
(podáno spolu s prezidentem Havlem, ÚS z větší části vyhověl)

- zrušení některých ustanovení zákona o církvích a náboženských společnostech
Pl ÚS 6/02
(ÚS z části vyhověl)

- zrušení ustanovení § 3a zákona o vnitrozemské plavbě – Pl ÚS 24/04
(ÚS vyhověl)

- návrh na zrušení novely obchodního zákoníku, přijaté  špatnou procedurou . Pl ÚS 5/02
(ÚS vyhověl)

- návrh na konstatování špatné procedury při přijímání zákona o státním rozpočtu Pl ÚS 21/01
(ÚS odmítl, avšak provedl takové odůvodnění, které bylo pro navrhovatele dostatečné, neboť podpořilo jejich právní názor)

- návrh na zrušení některých ustanovení církevního zákona
(US návrh zamítl osmi hlasy, sedmi soudců vyjádřilo k zamítavému rozhodnutí odlišná stanoviska)

- návrh na zrušení přechodných ustanovení zákona o bankách o odškodnění některých klientů bank Pl ÚS 77/06
(ÚS vyhověl – tzv. protipřílepkový nález)

- návrh na zrušení některých částí zákona o stabilizaci veřejných financí pro protiústavní proceduru jejich přijetí


2) ústavní stížnosti – zastupování Římskokatolické církve a jejích institucí

- evidence církevní právnické osoby Oblastní charita Lipník nad Bečvou I ÚS 146/03
(ÚS zakázal ministerstvu kultury pokračovat v neprovádění evidence)

- zrušení Náboženské matice ministrem kultury II ÚS 189/02
(ÚS zrušil usnesení Nejvyššího správního soudu, který následně žalobě vyhověl)


3) další ústavní stížnosti

příprava ústavní stížnosti ve věci zákona o rodině, na jejímž základě bylo zrušeno napadené ustanovení zákona o rodině,  zastupování v několika trestních věcech (ve spolupráci s příslušným trestněprávním specialistou), v restitučních případech, ve věci odškodnění dle zákona č. 172/2002 Sb., příprava ústavních stížností v daňových věcech, v majetkoprávních záležitostech 


4) konzultace

vzhledem k mé odborné pověsti (publikace, výuka) často provádím konzultace jiným advokátům v jednotlivých kauzách, které nadále zastupují před Ústavním soudem svým jménem, poskytuji konzultace i právníkům Ekologického právního servisu  a Ligy lidských práv

 
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws