J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws
Informace

 JUDr. Kateřina Šimáčková absolvovala gymnázium v Brně na Lechově ulici a brněnskou právnickou fakultu. Od roku 1990 působila na brněnské právnické fakultě jako asistentka katedry ústavního práva a politologie a v roce 1992 jako asistentka soudce Ústavního soudu ČSFR JUDr. Antonína Procházky.  Od roku 1994 je advokátkou. Právnické vzdělání si doplnila přednáškami politologie na frankfurtské univerzitě v Německu a na fakultě práva a politologie Bourgognské university v Dijonu, absolvovala kurs Základů politologie v rámci programu TEMPUS a  Základy pedagogiky vysoké školy na Masarykově universitě v Brně, účastnila se  Collége universitaire d´ Études féderalistes a vzdělávání advokátů o ochraně lidských práv v Evropě, pořádaný Radou Evropy a Vzdělávacím střediskem advokátů Strasbourgu. Obhájila doktorskou disertační práci na téma Daně a právní stát. Je členkou Legislativní rady vlády.

 

Na právnické fakultě vyučuje v kurzech ústavního práva, politologie, státovědy a mediálního práva.  V advokacii se zabývá zejména ústavními žalobami, tedy návrhy na zrušení zákonů a ústavními stížnostmi, a některými oblastmi správního, finančního  a soukromého práva. Publikuje o některých tématech z oblasti politologie, ústavního práva, lidských práv.

 
Úvodní informace

JUDr. Kateřina Šimáčková, PhD. je od 7. srpna 2013 soudkyní Ústavního soudu České republiky, pochází z Brna, kde v roce 1988 absolvovala právnickou fakultu. Po roce 1989 si vzdělání doplnila během studijních pobytů na univerzitách ve Francii a Německu, u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku a v rámci Collège universitaire d´Études fédéralistes v italské Aostě.
V letech 1988–1990 působila jako právnička krajské hygienické stanice, poté jako asistentka ústavního soudce JUDr. Antonína Procházky u Ústavního soudu ČSFR a jako advokátní koncipientka. Patnáct let (1994–2009) byla advokátkou, a tak z praxe poznala řadu odvětví práva; často vystupovala jako právní zástupkyně před Ústavním soudem ČR, a to jak v řízeních o ústavních stížnostech, tak i v řízeních o návrzích na zrušení zákonů, v nichž zastupovala senátory z různých politických klubů. V roce 2009 přešla z advokacie do justice na místo soudkyně Nejvyššího správního soudu, kde působila jako předsedkyně senátu sociálně-správního kolegia a jako členka kompetenčního a rozšířeného senátu.
V letech 2007 až 2009 byla členkou Legislativní rady vlády. Pro období 2008 až 2012 byla Radou Evropské unie jmenována členkou Výboru pro výběr soudců Soudu pro veřejnou službu EU. Od roku 2010 je náhradnicí členky Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva (tzv. Benátské komise) za Českou republiku a členkou zkušební komise pro justiční zkoušky.
Vedle praktické práce advokátky a soudkyně působí od roku 1990 i jako vyučující na katedře ústavního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Tam také obhájila disertační práci na téma Daně a právní stát. Ve své pedagogické i publikační činnosti se zaměřuje zejména na problematiku základních práv a svobod. Vyučuje v kurzech ústavního práva, lidských práv a soudnictví, politologie, státovědy, mediálního práva, církevního práva, dále vede kliniky mediálního práva a zdravotnického práva, kurz lidská práva v aplikační praxi, školu lidských práv či lidskoprávní moot court. Publikovala řadu odborných časopiseckých a sborníkových článků, je spoluautorkou několika právnických učebnic a dalších knih (např. Komunistické právo v Československu, In dubio pro libertate či Komentáře k Listině základních práv a svobod). Je předsedkyní brněnské skupiny Společnosti pro církevní právo a členkou Společnosti pro evropské a srovnávací právo.
Nikdy nebyla členkou žádné politické strany či politického hnutí.

 

Připojení uživatelé:

J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws